Friday, February 13, 2009

nilaian yang semakin dipinggirkan...

Nilai tarbiyah yang diendahkan sedangkan ianya penting membentuk jatidiri mu`min kearah membina hati yang impikan jihad dan syahid...itulah nilai sebenar tarbiyah jasadiah...

No comments:

Post a Comment